Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista

Suurin osa henkilöstöstämme työskentelee fyysisesti vaativissa olosuhteissa työmailla. Se voi altistaa heidät työperäisille sairauksille ja vammoille sekä saattaa lisätä riskiä ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen ja eläkkeelle siirtymiseen. Siksi varmistamme, että koko henkilöstöllämme on käytettävissään työterveyspalvelut ja työhyvinvoinnin palveluita, jotka tukevat terveyden ylläpitoa ja työssä jaksamista. Työterveyshuoltomme on järjestetty kunkin toimintamaamme toimintatapoja noudattaen.

Varhaisen tuen mallilla hyviä tuloksia työhyvinvoinnin ja -terveyden edistämisestä

Keskitymme erityisesti työkykyriskien ennaltaehkäisyyn ja niiden tunnistamiseen ajoissa. Uskomme, että hyvinvoiva ja terve työntekijä saa aikaan parhaan lopputuloksen ja on myös itse työhönsä tyytyväinen.

Suomessa meillä on käytössä varhaisen tuen malli, jonka avulla parannamme henkilöstömme työhyvinvointia ja pidennämme työuria. Tunnistamme myös säännöllisen terveyskyselyn avulla henkilöitä, joiden työkyky on alentunut. Haluamme löytää kaikille työkyvyn kannalta oikeanlaiset tehtävät.

Varhaisen tuen mallin avulla esimerkiksi sairauspoissaolot ovat vähentyneet tasaisesti jo muutaman vuoden ajan. Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2014 oli Suomessa 2,56 % (2,67). Myös työterveysneuvottelut ovat osa työkykyriskien hallintaamme. Neuvotteluissa työntekijä ja esimies miettivät yhdessä työterveyshuollon kanssa ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi. Tarjoamme työntekijöille mahdollisuuden esimerkiksi työtehtävien uudelleen järjestelyyn ja uudelleenkouluttautumiseen työhönvalmennuksen avulla.

Vuoden 2015 aikana tavoitteenamme on kartoittaa työntekijöiden terveydenhuollon järjestäminen eri toimintamaissa yhtenäisten toimintamallien ja linjausten pohjaksi.

 
 
TyökalutSulje