Parannamme työturvallisuutta yhdessä

Olemme sitoutuneet RT:n nolla tapaturmaa -tavoitteeseen, jota kohti etenemme määrätietoisesti muun muassa vakiinnuttamalla viikkopalaverikäytäntöjä ja yhdenmukaistamalla turvavarusteita. Seuraamme oman työpaikkatapaturmataajuutemme lisäksi aliurakoitsijoidemme tapaturmataajuuden kehittymistä.

Vuonna 2014 työpaikkatapaturmataajuutemme oli 6,9 (10,5). Luku ei sisällä työmatkalla tapahtuneita tapaturmia tai ammattitauteja. Aloitimme vuonna 2014 aliurakoitsijoidemme työpaikkatapaturmataajuuden yhdenmukaisen seurannan ja raportoinnin kaikissa toimintamaissamme. Aliurakoitsijat mukaan luettuna työpaikkatapaturmataajuutemme oli 4,81.

Vaikka työpaikkatapaturmataajuutemme laski, emme voi olla tyytyväisiä. Työmaillamme sattui vuonna 2014 vähemmän pieniä tapaturmia, mutta vakavien tapaturmien määrä kasvoi. Lisäksi Venäjällä sattui valitettavasti yksi oman työntekijämme kuolemaan johtanut tapaturma.

Teemme työmaillamme viikoittain turvallisuustarkastuksia, ja turvallisuusasioita käydään läpi viikkopalavereissa. Konsernin ja segmenttien johtoryhmät seuraavat työpaikkatapaturmataajuuden kehittymistä säännöllisesti. Lisäksi jaamme vakavista tapaturmista tietoa kaikkiin liiketoimintoihin ja maihin. Myös hallitus seuraa työturvallisuuden kehittymistä.

Viikkopalaverit tärkeä tiedonjakelukanava

Työmaiden viikkopalaverit ovat tärkeä kanava ajankohtaisten työturvallisuusasioiden jakamiseen. Viikkopalaverit ovat pakollisia, ja niihin osallistuvat myös alihankkijamme ja heidän työntekijänsä. Niiden kautta saamme välitettyä tietoa kaikkiin toimintamaihimme esimerkiksi työmenetelmien muutoksista. Palaverien kautta saamme myös työmailta kehitysehdotuksia tulevien viikkopalaverien aiheista.

Viikkopalaverikäytäntö on vakiintunut kaikkiin toimintamaihimme, ja olemme saaneet hyvää palautetta työmailtamme. Pidettyjen palaverien määrä kasvoi vuonna 2014.

Teemme kaikissa toimintamaissamme työturvallisuusauditointeja, joissa käymme läpi työmaan riskit ja sovimme toimenpiteistä, joilla turvallisuutta parannetaan. Turvallisuusauditoinneista vastaavat työmaavastaavat yhdessä turvallisuuspäälliköiden kanssa. Työmaavierailujen yhteydessä voimme myös muun muassa esitellä uusia turvavarusteita ja varmistaa, että olemassa olevia ohjeistuksia noudatetaan.

Suunnittelemme työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä myös keräämällä työmailtamme työturvallisuushavaintoja ja seuraamalla säännöllisesti niiden määrää. Vuonna 2014 turvallisuushavaintojen määrä koko konsernissa laski, mihin emme voi olla tyytyväisiä. Turvallisuushavaintojen tekemiseen kiinnitetään jatkossa huomiota myös konsernin kehityshankkeissa.

Turvavarusteiden yhdenmukaistaminen jatkuu

Henkilökohtaisten turvavarusteiden käyttö on pakollista kaikilla työmaillamme. Säännöt koskevat myös aliurakoitsijoitamme ja heidän työntekijöitään. Aloitimme vuonna 2014 turvavarustekäytäntömme yhdenmukaistamisen kaikissa toimintamaissamme. Tavoitteenamme on, että Lemminkäisen työntekijöillä on käytössä kaikissa toimintamaissamme samat turvavarusteet, jotka täyttävät aina myös paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Jatkamme turvavarusteiden yhtenäistämistä vuonna 2015.

Koulutamme henkilöstöämme työturvallisuusasioissa. Koulutusten tavoitteena on pienentää tapaturmariskejä työmailla ja varmistaa, että turvavarusteita käytetään oikein.

Koko alan yhteinen työturvallisuusviikko

Vietimme vuonna 2014 työturvallisuusviikkoa yhdessä muiden Rakennusteollisuuden jäsenyritysten kanssa kaikissa toimintamaissamme. Viikon aikana järjestettiin seminaareja, johdon työmaakäyntejä omilla ja muilla alan yritysten työmailla sekä teemapäivä Telinetorstai, jossa keskityttiin telineiden turvallisuuteen.

Työturvallisuusviikon aikana kaikki Rakennusteollisuuden jäsenyritykset, näiden aliurakoitsijat ja sidosryhmien henkilöstö sekä viranomaiset osallistuivat työturvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin.

Jatkuvaa kehittämistä

Olemme sitoutuneet Rakennusteollisuus RT ry:n nolla tapaturmaa -tavoitteeseen. Pyrimme sitä kohti muun muassa jatkamalla viikkopalaverikäytäntöä, korjaamalla työturvallisuushavainnoissa ilmenneitä puutteita, yhdenmukaistamalla turvavarusteiden käyttöä ja sisällyttämällä työturvallisuusaloitteita myös osaksi konsernin kehityshankkeita. Panostamme aliurakoitsijoiden työpaikkatapaturmataajuuden seurantaan ja raportointiin ja tutkimme, miten tapaturmat olisivat estettävissä.


 
 
TyökalutSulje