Taloudellinen vastuu

Taloudellisen lisäarvon jakautuminen sidosryhmille

Meille on tärkeää kasvattaa ja kehittää yhtiön liiketoimintaa pitkäjänteisesti ja kestävästi. Haluamme luoda lisäarvoa sidosryhmillemme kaikkia hyödyttävällä tavalla. Tämä edellyttää panostusta asiakassuhteiden, palvelujemme ja osaamisemme kehittämiseen, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaimmat palvelut markkinoilla.

Lisäarvon jakautuminen

Lisäarvon tuottaminen 2014

Asiakkaat
2 164,3 milj. euroa (2 235,9 milj. euroa)

Suorat vaikutukset

 • Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita, luotettavia ja kestäviä ratkaisuja.

Epäsuorat vaikutukset

 • Ratkaisumme synnyttävät toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen.
 • Kehitämme omaa toimintaamme ja tuomme markkinoille uusia, kustannustehokkaita ja kestäviä ratkaisuja.
 • Esimerkiksi:
   • Matalalämpö- ja uusioasfaltit pienentävät infrahankkeiden ympäristöjalanjälkeä, kun niiden valmistamiseen käytetään vähemmän energiaa tai neitseellisiä raaka-aineita.
 

 Lisäarvon jakautuminen 2014

Toimittajat ja yhteistyökumppanit
1 699,3 milj. euroa (1 882,4 milj. euroa)

Suorat vaikutukset

 • Ostamme rakentamiseen liittyviä raaka-aineita, tuotteita ja palveluja yhteistyökumppaneiltamme.

Epäsuorat vaikutukset

 • Olemme paikallisesti merkittävä palvelujen ostaja. Ostomme työllistävät paikallisesti ja avaavat kumppaneillemme uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Pyrimme pitkäaikaisiin yhteistyösopimuksiin, jotka antavat toimittajillemme ja kumppaneillemme mahdollisuuden kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti.
 • Kehitämme jatkuvasti yhteistyömuotoja, mikä mahdollistaa osaamisen jakamisen.
 

Henkilöstö
376,1 milj. euroa (449,0 milj. euroa)

Suorat vaikutukset

 • Työllistämme keskimäärin 5 600 henkilöä 8 maassa.
 • Maksamme sosiaaliturvamaksuja ja työnantajamaksuja.

Epäsuorat vaikutukset

 • Kehitämme henkilöstömme osaamista ja tarjoamme erilaisia uravaihtoehtoja.
 • Olemme merkittävä paikallinen työllistäjä.
 • Panostamme henkilöstömme työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin, esimerkiksi ennalta ehkäisevän mallin avulla. Tämä pidentää työuria.
 • Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuksia uudelleenkouluttautumiseen.
 

Investoinnit
30,0 milj. euroa (71,3 milj. euroa) 

Suorat vaikutukset

 • Investoimme toimintamme kehittämiseen jokaisessa toimintamaassamme.

Epäsuorat vaikutukset

 • Luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia parantaaksemme kilpailukykyämme. Samalla turvaamme työpaikkoja.
 • Investoimme uusiin, ympäristöystävällisiin tuotantotapoihin ja -kalustoon, mikä auttaa pienentämään ympäristöjalanjälkeämme.
 

Julkinen sektori
2,0 milj. euroa (4,2 milj. euroa) 

Suorat vaikutukset

 • Maksamme tuloveroja.
 • Maksamme myös muita julkisia maksuja, kuten kiinteistö-, jäte- ja energiaveroja.

Epäsuorat vaikutukset

 • Tuemme yhteiskunnan hyvinvointia maksamalla verot ja muut lakisääteiset maksut. Lisäksi henkilöstömme maksaa palkkatuloistaan tuloveroja.
 • Noudatamme paikallista verolainsäädäntöä jokaisessa toimintamaassamme emmekä toimi verotuksellisista syistä veroparatiiseissa.
 • Sovellamme toiminnassamme OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden periaatteita ja paikallista lainsäädäntöä.
 • Olemme merkittävä paikallinen työllistäjä useassa maassa, ja ostomme kumppaneilta tukevat myös työllisyyttä.
 

Omistajat ja rahoittajat
35,3 milj. euroa (42,1 milj. euroa)

Suorat vaikutukset

 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2014 ei makseta osinkoa (0,00 e/osake). Vuoden 2013 luku sisältää maksettuja osinkoja vuodelta 2012.
 • Maksamme rahoittajille korkoja.

Epäsuorat vaikutukset

 • Pyrimme kasvattamaan omistaja-arvoamme luomalla edellytykset tulevaisuuden osinkovirralle taseen vahvistamiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Tuloksemme vuonna 2013 oli selvästi tappiollinen, ja sitouduimme kevään 2014 rahoitusneuvotteluissa olemaan jakamatta osinkoa ilman tiettyjen luotonantajapankkien suostumusta.
 • Varmistamme olevamme luotettava luotonottaja hoitamalla maksuvelvoitteemme sovitusti.
 

Luvut sisältävät lopetettujen toimintojen vaikutukset.


 
TyökalutSulje