Tapamme toimia

Tavoitteenamme on kasvattaa liiketoimintaamme pitkäjänteisesti, kannattavasti sekä kestävän kehityksen periaatteita ja hyvää hallintotapaa noudattaen. Haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa rakentaa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen.

Toimintamme perustan luovat arvomme:

  • arvostus ja luottamus
  • rakentava yhteistyö
  • kestävä kasvu ja kehittyminen.

Noudatamme hyvän liiketavan periaatteitamme

Käytännön toimintaamme ohjaavat hyvän liiketavan periaatteemme. Niiden perustana ovat kansainväliset säädökset, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työoikeuteen, ympäristöön ja korruption vastaiseen taisteluun. Tämän lisäksi periaatteemme noudattavat Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän periaatteita ja oikeuksia koskevaa julistusta, OECD:n toimintaohjetta monikansallisille yrityksille ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n suosituksia. Periaatteemme muodostavat toimintaohjeen myös yhteistyökumppaneillemme.

Hyvän liiketavan periaatteitamme täydentävät erilaiset ohjeet ja politiikat, kuten edustus- ja sponsorointiperiaatteet sekä kilpailuoikeus- ja sisäpiiriohjeet. Vuonna 2014 aloitimme koko henkilöstölle pakollisen verkkokoulutuksen hyvän liiketavan periaatteistamme. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että lemminkäiset osaavat soveltaa hyvän liiketavan periaatteita käytännössä ja tietävät, miten toimia ristiriitatilanteissa. Osa kausityöntekijöistämme tekee koulutuksen vasta keväällä 2015, kun uusi kausi alkaa. Jatkossa koulutus toistetaan vuosittain ja se otetaan myös osaksi työhöntuloperehdytystä.

Emme hyväksy lahjontaa emmekä osallistu liikesuhteisiin, jotka voivat johtaa eturistiriitoihin. Edellytämme, että jokainen lemminkäinen noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja konsernin sisäisiä periaatteita ja ohjeita joka tilanteessa. Esimiehemme vastaavat toimintatapojemme perehdyttämisestä ja noudattamisen valvonnasta.

Kannustamme lemminkäisiä ilmoittamaan epäilyksensä väärinkäytöksistä tai hyvän liiketavan periaatteidemme vastaisesta toiminnasta omalle esimiehelleen tai sisäiselle tarkastukselle. Sisäinen tarkastus tutkii kaikki sille tulleet ilmoitukset. Lisäksi sen tehtävä on tarkastaa liiketoimintojen toimintaa säännöllisesti ja raportoida havainnoistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Käytössämme on SpeakUp-kanava, johon lemminkäiset ja ulkopuoliset sidosryhmämme voivat nimettömästi ilmoittaa väärinkäytösepäilyksistä. Epäillyt rikkeet käsitellään Lemminkäisen sisäisiä käytäntöjä noudattaen, sovellettavien lakien mukaisesti ja kunnioittaen kaikkien asianosaisten oikeuksia ja henkilökohtaista loukkaamattomuutta. Vuonna 2014 sisäinen tarkastus tutki tarkemmin 13 väärinkäytösepäilyä, joista 4 johti toimenpiteisiin.


 
TyökalutSulje