Yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa

Jatkuva vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa on tärkeä keino toimintamme kehittämiseksi. Vaativien hankkeiden ja uusien, innovatiivisten ratkaisujen menestyksellinen toteutus edellyttää tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Sidosryhmätyötämme ohjaavat hyvän liiketavan periaatteemme sekä paikalliset ja kansainväliset sitoumukset ja lait. Sidosryhmiämme ovat nykyiset ja mahdolliset asiakkaat, nykyinen ja potentiaalinen henkilöstö, omistajat ja sijoittajat, analyytikot, rahoittajat, yhteistyökumppanit sekä media. Liiketoimintasegmenttimme vastaavat ensisijaisesti asiakassuhteista ja henkilöstöstä sekä niiden hankinta-ammattilaiset yhteistyökumppaniverkostostamme. Konsernitoimintojemme vastuulle kuuluvat suhteet sijoittajiin, omistajiin, rahoittajiin, mediaan, alan järjestöihin sekä päättäjiin ja viranomaisiin.

Jatkuvaa vuorovaikutusta

Vuonna 2014 sidosryhmiämme kiinnostivat erityisesti taloudellinen tilanteemme ja toimintaympäristömme, varsinkin Venäjän, näkymät. Lisäksi keskustelimme palvelujen ja ratkaisujen kehittämisestä sekä tarkistetusta strategiastamme ja uudistuvasta toimintamallistamme.

Merkittävänä paikallisena työnantajana ja palvelujen ostajana käymme jatkuvasti vuoropuhelua paikallisten viranomaisten ja päättäjien kanssa. Isojen rakennushankkeiden suunnittelu- ja käynnistysvaiheessa järjestämme myös keskustelutilaisuuksia niille sidosryhmille, joiden arkipäivään hankkeemme vaikuttavat.

Keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta, mikä auttaa meitä kehittämään liiketoimintaamme. Esimerkiksi kaikilta rakentamiemme asuntojen ostajilta ja toimitila-asiakkailtamme kysytään tyytyväisyyttä tuotteisiimme ja palveluihimme.

Uudistimme raportointivuonna Lemminkäisen asuntomyyntisivustot. Venäjän asuntomyyntisivusto julkaistiin loppuvuonna 2014 ja Suomen sivusto tammikuussa 2015. Uusitut sivustot tarjoavat asiakkaillemme entistä helpomman tavan tutustua asuntotarjontaamme.

Seuraamme sidosryhmäyhteistyön tuloksia säännöllisesti

Jotta voimme kehittää toimintaamme, mittaamme sidosryhmäyhteistyön tuloksia säännöllisesti. Tärkeimmät konserninlaajuiset tutkimuksemme ovat:

 • nettosuositteluindeksi (NSI), joka mittaa asiakastyytyväisyyttä
 • henkilöstötutkimus
 • työnantajakuvatutkimus
 • julkisuuskuva-analyysi
 • bränditutkimus.

Tuemme yleishyödyllisiä yhteisöjä

Sponsorointiperiaatteemme perustuvat arvoihimme ja hyvän liiketavan periaatteisiimme. Olemme keskittyneet lasten ja nuorten tukemiseen, ja vuonna 2014 jatkoimme yhteistyötä ammattitaidon SM-kilpailu Taitajan sekä Suomen Lasten ja Nuorten säätiön Myrsky-hankkeen kanssa. Edellisvuosien tapaan tuimme hyväntekeväisyyskohdetta joulutervehdysten sijaan. Vuoden 2014 kohde oli Baltic Sea Action Groupin Lahjoita Itämerelle ravinneköyhä joulu -kampanja.

Keväällä 2014 alkaneiden kustannussäästöohjelman ja YT-neuvottelujen vuoksi emme vuoden aikana tehneet uusia yhteistyösopimuksia.

Sidosryhmä

Odotukset

Toimenpiteet 2014

Alan järjestöt, kuten Rakennusteollisuus RT ry

 • Alan jatkuva kehittäminen
 • Yhteisten etujen ajaminen
 • Aktiivinen osallistuminen järjestöjen työhön, työryhmiin ja hankkeisiin

Asiakkaat

 • Korkealaatuiset, luotettavat ja vastuulliset ratkaisut
 • Hyvä projektinjohtaminen, toimitusvarmuus, toiminnan läpinäkyvyys ja oikea hinta-laatusuhde
 • Asiakastarpeiden ymmärtäminen, asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoitaminen
 • Henkilökohtaiset tapaamiset
 • Asiakastilaisuudet
 • Vuorovaikutus alan messuilla, seminaareissa ja muissa tapahtumissa
 • Uutiskirjeet ja verkkosivut
 • Asiakaslehti

Henkilöstö

 • Hyvä johtaminen ja esimiestyö
 • Kannustava palkkaus sekä koulutus- ja kehittymismahdollisuudet
 • Tasavertainen kohtelu ja organisaation avoimuus
 • Työhyvinvointi ja
  -turvallisuus
 • Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
 • Palkitsemisen kehittäminen
 • Työturvallisuuden jatkuva kehittäminen
 • Avoin viestintä
 • Henkilöstölehti, intranet, sisäiset uutiskirjeet

Media

 • Luotettava ja ajankohtainen tieto yrityksen toiminnasta
 • Avoin viestintäkulttuuri
 • Pörssi- ja lehdistötiedottaminen
 • Toimitusvierailut
 • Haastattelut
 • Helppo tavoitettavuus

Omistajat ja sijoittajat

 • Sijoituksen arvonnousu ja riittävä selvitys yhtiön riskienhallinnasta
 • Avoin ja oikea-aikainen tieto yhtiön taloudellisesta tilasta, tulosajureista ja tulevaisuuden näkymistä
 • Omistaja-, sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset
 • Tulosjulkistustilaisuudet
 • Yhtiökokous
 • Verkkosivujen Sijoittajat-osio
 • Rahoitusjärjestelyihin liittyvä dokumentaatio ja tapaamiset
 • Helppo tavoitettavuus

Opiskelijat ja työnhakijat

 • Mielenkiintoiset ja haastavat työtehtävät
 • Monipuolinen tieto Lemminkäisen tarjoamista uramahdollisuuksista
 • Kesätyö- ja harjoittelupaikat, lopputyömahdollisuudet sekä oppilaitosyhteistyö
 • Vuorovaikutus rekrytointitapahtumissa
 • Työnantajamielikuvatutkimukset
 • Yhteistyö Skills Finland ry:n Taitaja-kilpailun kanssa

Päättäjät ja vaikuttajat

 • Lakien ja säädösten noudattaminen
 • Toiminnan läpinäkyvyys ja haitallisten vaikutusten minimoiminen
 • Säännöllinen raportointi
 • Työllistäminen ja hyvä yrityskansalaisuus
 • Verojen maksaminen
 • Vuorovaikutus alan järjestöjen kautta mm. poliittisessa päätöksenteossa
 • Paikalliset päättäjätapaamiset
 • Avoin, säännöllinen raportointi

Yhteistyökumppanit ja toimittajat

 • Toimeentulon ja kasvun turvaaminen
 • Mahdollisuus kehittää toimintaa ja verkostoitua
 • Toimintavarmuus ja jatkuvuus
 • Tapaamiset ja suorat kontaktit
 • Toimittaja-auditoinnit
 • Hankintajärjestelmien kehittäminen

 


 
 
TyökalutSulje