Avainluvut segmenteittäin

Infrarakentaminen

 

Liikevaihdon jakautuminen, %

Päällystys*, 68 % 68
Infraprojektit, 21 % 21
Muut toiminnot, 11 % 11

*Sis. teiden huolto- ja ylläpitotoiminnan, kiviainesliiketoiminnan ja maarakentamisen

 

Liikevaihto, milj. euroa

12 13 14
Liikevaihto 1 272,2 1 279,2 1 339,0
 

Liikevoitto (IFRS), milj. euroa

12 13 14
Liikevoitto 30,8 -13,1 38,0

 

 

Suomen talonrakentaminen

 

Liikevaihdon jakautuminen, %

Asuntorakentaminen, 43 %43
Toimitilarakentaminen, 21 %21
Kilpailu-urakointi ja muu toiminta, 36 %36
 
 

Liikevaihto, milj. euroa

12 13 14
Liikevaihto 682,4 592,9 539,0
 
 

Liikevoitto (IFRS), milj. euroa

12 13 14
Liikevoitto 16,9 5,0 9,3
 

Venäjän toiminnot

 
 

Liikevaihdon jakautuminen, %

Omaperusteinen asuntorakentaminen, 48 %48
Päällystys, 25 %25
Talonrakentamisen urakointi, 27 %27
 
 

Liikevaihto, milj. euroa

12 13 14
Liikevaihto 151,2 164,5 196,1
 
 

Liikevoitto (IFRS), milj. euroa

12 13 14
Liikevoitto 6,6 -0,3 19,7
 
 
TyökalutSulje