Toimivia ja kestäviä tiloja työn tekemiseen

Rakennamme työn tekemiseen toimivia ja viihtyisiä tiloja, jotka paitsi elävöittävät kaupunkeja myös kestävät sukupolvelta toiselle.

Rakennamme uusia ja korjaamme vanhoja toimitiloja Suomessa ja Venäjällä. Haluamme tarjota asiakkaillemme viihtyisiä työympäristöjä, jotka sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella. Vanhojen tilojen korjaamisen yhteydessä voimme tarvittaessa muuttaa myös tilojen käyttötarkoituksen. Vuonna 2014 hankkeemme keskittyivät Suomessa yhä vahvemmin pääkaupunkiseudulle.

Toimivia ja viihtyisiä työympäristöjä

Selvitämme aktiivisesti mahdollisuuksia toteuttaa sellaisia toimitilahankkeita, jotka mahdollistavat innovatiivisia ratkaisuja ja esimerkiksi tuovat palveluja lähemmäksi asukkaita. Keskeisen sijainnin lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että tilaratkaisut ovat muunneltavissa ja että talotekniset ratkaisut tukevat tilojen loppukäyttäjien viihtymistä.

Saimme vuonna 2014 päätökseen Helsingissä Töölönlahdella vuonna 2011 alkaneen hankkeemme, jossa rakensimme kolme toimistokorttelia sekä niiden yhteyteen asuntoja. Toimistokiinteistöjen sisätilat räätälöitiin vuokralaisten tarpeiden mukaisesti. Jokainen kohde täyttää LEED-ympäristösertifikaatin kriteerit. Hankkeen rakennuttajana toimi Etera.

Jatkoimme vuonna 2014 myös Sipoossa S-ryhmän logistiikkakeskuksen rakentamista yhteistyössä Skanskan kanssa.

Venäjällä saimme valmiiksi muun muassa Eremitaasin urakan ja Betsetin tehdasrakennuksen. Olemme tehneet strategisen päätöksen, että Venäjällä keskitymme toimitilarakentamisessa neuvottelu-urakoihin pitkäaikaisten asiakkaidemme kanssa.

Vanhat tilat tähän päivään

Vanhojen rakennusten korjaaminen on hyvä tapa elävöittää kaupunkeja. Meillä on ammattitaitoa ja osaamista toteuttaa vaativia korjausrakentamisen hankkeita. Aloitamme vuonna 2015 Eduskuntatalon päärakennuksen korjausurakan, joka jatkuu vuoden 2017 syksyyn. Kun korjaustyöt ovat valmiit, eduskunta saa käyttöönsä täysin entisöidyt ja energiatehokkaat tilat. Hankkeeseen liittyen uudistimme talven 2014–2015 aikana Sibelius-Akatemian konserttisalin väliaikaiseksi täysistuntosaliksi.

Korjausrakentamisen yhteydessä on mahdollista muuttaa tilojen käyttötarkoitusta. Vuonna 2015 aloitamme Helsingin Töölössä sijaitsevan Auratalon toimistokiinteistön peruskorjaamisen ja muuttamisen hotelliksi. Urakassa uusimme 11-kerroksisen rakennuksen sisätilat ja talotekniikan kokonaisuudessaan. Lisäksi kunnostamme julkisivut siten, että alkuperäinen ulkoasu säilytetään. Vastaamme sekä kohteen suunnittelusta että rakennustöistä.

Vastuu koko elinkaaren ajan

Haluamme aktiivisesti kehittää rakennusalaa ja kehittää yhdessä asiakkaidemme kanssa uusia tapoja toimia. Uusia yhteistyömuotoja tarvitaan, kun rahoituksen puute jarruttaa julkisia investointeja samalla, kun tarve korjaamiselle ja uudelle rakentamiselle kasvaa.

Elinkaarimallissa, jota käytetään usein julkisissa hankkeissa, kuten koulujen rakentamisessa, rakentajan on ymmärrettävä kiinteistön omistajan tarpeiden lisäksi käyttäjien tarpeet. Elinkaarimallissa suunnittelemme ja rakennamme kohteet ja huolehdimme tilojen kunnossapidosta 25 vuoden elinkaarivastuun ajan.

Saimme vuonna 2014 valmiiksi Oulun Kastellin monitoimitalon rakentamisen, ja nyt vastaamme rakennuksen huollosta ja ylläpidosta seuraavat 25 vuotta. Hyödynsimme pedagogiikan erikoisasiantuntemusta tilojen suunnittelussa ajanmukaisiksi ja muunneltavaksi oppimisympäristöiksi. Monitoimitalo voitti RIL-palkinnon Suomen Rakennusinsinöörien Liiton vuotuisessa kilpailussa. RIL-tunnustus myönnetään rakennuskohteille, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista. Kastellin monitoimitalo sai myös ensimmäisenä kouluna Pohjoismaissa Gold-tason LEED for Schools -sertifikaatin. Aloitimme vuonna 2014 uuden elinkaarihankkeen rakentamisen Pudasjärvellä, jonne valmistuu vuonna 2016 hirsikoulu 800 oppilaalle.

 
 
TyökalutSulje