Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

1 000 euroa Liite 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Liikevaihto
2 3 6 2 044 482 2 020 127
Liiketoiminnan muut tuotot


7 18 251 16 212
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos14 487 50 063
Valmistus omaan käyttöön1 402 1 526
Aineiden ja palveluiden käyttö1 477 516 1 545 771
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 8 29 30 39 336 964 361 738
Poistot

2 9 43 164 44 642
Arvonalentumiset


9 1 270
Liiketoiminnan muut kulut


10 183 951 225 654
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista


11 497 562
Liikevoitto


2 36 255 -89 316
Rahoitustuotot


12 41 285 18 155
Rahoituskulut


12 79 194 44 928
Tulos ennen veroja-1 654 -116 089Tuloverot


13 -3 346 19 885Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista-5 000 -96 204Lopetettujen toimintojen tulos


14 23 130 2 705
Tilikauden tulos18 130 -93 498
Tilikauden tuloksen jakautuminen


Emoyhtiön omistajille18 165 -93 723

Määräysvallattomille omistajille-35 225
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos


Jatkuvista toiminnoista


15 -0,68 -4,94

Lopetetuista toiminnoista


15 1,08 0,13

Tilikauden tuloksesta


15 0,40 -4,81