23 Lyhytaikaiset saamiset

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Korolliset

Lainasaamiset 541 1 279Korottomat


Myyntisaamiset 143 226 214 893

Projektitulosaamiset 72 417 98 611

Korkosaamiset 2 99

Henkilöstökulujen jaksotukset 2 928 2 947

Muut siirtosaamiset ja menoennakot 37 260 35 597

Johdannaissaamiset 7 109 1 881

Saamiset rakenteilla olevilta kiinteistöyhtiöiltä 3 208 7 506

Muut saamiset 23 323 28 361

289 473 389 894
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 290 014 391 174
Jatkuvien toimintojen myyntisaamisten nettomääräiset luottotappiot vuonna 2014 olivat 5,1 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa). Muiden lyhytaikaisten saamisten luottotappiot olivat 7,8 miljoonaa euroa, josta on kirjattu rahoituskuluihin 7,0 miljoonaa euroa.