Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lemminkäisellä on käytössä yksi osakesarja (LEM1S). Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.

Osakepääoma ja osakkeiden määrä

Lemminkäisen osakepääoma pysyi muuttumattomana ja oli vuoden 2014 lopussa 34 042 500 euroa. Osakkeiden määrä nousi syksyllä toteutetun merkintäoikeusannin johdosta 23 219 900 osakkeeseen (19 650 176).

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi vuoden 2014 alussa NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä oli 15,20 euroa (14,28) ja vuoden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 9,52 euroa (15,20). Osakkeen ylin noteeraus oli tammikuussa 15,89 euroa ja alin joulukuussa 9,50 euroa. Vuoden 2014 keskikurssi oli 12,61 euroa (15,57). Lemminkäisen kaikkien osakkeiden markkina-arvo tilikauden lopussa oli 220,9 milj. euroa (298,2).

NASDAQ OMX Helsinki Oy:n lisäksi Lemminkäisen osakkeella käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Osakkeiden kokonaisvaihto tilikauden aikana oli yhteensä 1 268 320 kappaletta (2 076 080). Tilikaudella Lemminkäisen osakkeen kokonaisvaihdosta 14 % (15) tuli vaihtoehtoisilta markkinapaikoilta. (lähde: Fidessa Fragmentation Index, http://fragmentation.fidessa.com).

Merkintäoikeusanti

Lemminkäinen toteutti vuonna 2014 merkintäoikeusannin. Osakkeenomistajille tarjottiin jokaista omistamaansa osaketta kohden yksi vapaasti luovutettavissa oleva arvo-osuusmuotoinen merkintäoikeus. Jokaista yhtätoista (11) merkintäoikeutta kohti merkintäoikeuden haltijalla oli oikeus merkitä kaksi (2) Lemminkäisen uutta osaketta merkintähintaan 8,20 euroa/osake.

Osakeannilla kerättiin noin 29,3 milj. euron bruttovarat, ja se ylimerkittiin noin 27,5 prosentilla. Osakeannin johdosta yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 19 650 176 osakkeesta 23 219 900 osakkeeseen.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli tilivuoden päättyessä 4 532 (4 705) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen ja ulkomaalaisten omistajien osuus Lemminkäinen Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä oli 13 prosenttia (13).

Liputukset

Vuonna 2014 yhtiö otti vastaan yhden liputusilmoituksen. Noora Forsténin omistus Lemminkäinen Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä väheni 1 966 073 osakkeesta eli 10,0 prosentista yhtiön osakkeista 1 866 073 osakkeeseen eli 9,5 prosenttiin yhtiön osakkeista ja alitti 10 prosenttia Lemminkäinen Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Omat osakkeet

Lemminkäisellä oli tilivuoden päättyessä hallussaan 16 687 omaa osaketta, jotka ovat palautuneet yhtiölle vähemmistöosuuksien purkuun sekä osakepalkkiojärjestelmään liittyen.

Johdon ja hallituksen osakkeenomistus

  Osakkeet 31.12.2014  Osakkeet 31.12.2013
Hallitus 2 983 553  2 612 733
Toimitusjohtaja  500  17 475
Johtoryhmä ilman toimitusjohtajaa 13 458 22 653
Johdon ja hallituksen omistus yhteensä 2 997 511  2 652 861
%:a osakekannasta 13 %  14 %

 

Lemminkäisen osake (LEM1S)  
Listaus: NASDAQ OMX Helsinki
Listautumispäivämäärä: 1.6.1995
Kaupankäyntivaluutta: euro
Markkina-arvoryhmä: Keskisuuret yhtiöt
Toimialaluokka: Teollisuustuotteet ja -palvelut
Kaupankäyntitunnus: LEM1S
ISIN-koodi: FI0009900336
Reuters-tunnus: LEM1S.HE
Bloomberg-tunnus: LEM1S FH

Tulos/osake, osinko/osake

10 11 12 13 14*
Tulos/osake, euroa 0,01 1,68 1,94 -4,81 0,40
Osinko/osake, euroa 0,50 0,50 0,60 0,00 0,00
Osakkeenomistajille jaettu osinko tilikauden tuloksesta % 50 28 27 0 0

*Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2014 ei jaeta osinkoa.

Vuosien 2010-2013 luvut sisältävät takautuvan oikaisun johtuen vuoden 2014 merkintäoikeusannin vaikutuksesta osakkeiden lukumäärän painotettuun keskiarvoon.

Oma pääoma/osake, euroa

10 11 12* 13* 14
Oma pääoma/osake 16,32 16,87 21,45 15,70 19,33

*Vuosien 2010-2013 luvut sisältävät takautuvan oikaisun johtuen vuoden 2014 merkintäoikeusannin vaikutuksesta osakkeiden lukumäärän painotettuun keskiarvoon.

 

Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa

10 11 12 13 14
Osakekannan markkina-arvo 510,8 367,8 280,6 298,2 220,9

Osakkeenomistajien määrä  

1011121314
Osakkeenomistajien määrä49794548478147054532
Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen osuus kaikista osakkeista7,614,513,713,012,7
 

 

 
TyökalutSulje