Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Varsinainen yhtiökokous 2015

Lemminkäinen Oyj:n vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman auditoriossa, osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten 20.3.2015 klo 10.00 mennessä.

Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen alkaa 5.2.2015 ja päättyy 20.3.2015 klo 16.00. Ilmoittautua voi:

  • internetissä osoitteessa www.lemminkainen.fi
  • puhelimitse numeroon 02071 53378
  • kirjeitse osoitteeseen Lemminkäinen Oyj, Pirjo Favorin, PL 169, 00181 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjat tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Yhtiökokouskutsu on nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Osingonjakopolitiikka ja tilikauden 2014 osinko

Lemminkäinen on määritellyt osingonjakopolitiikan, jonka mukaan yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille osinkoina vähintään 40 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2015

 
5.2.2015 Tilinpäätöstiedote 2014
viikko 10 Vuosikertomus 2014 (sisältää tilinpäätöksen)
29.4.2015 Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015
29.7.2015 Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015
30.10.2015 Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015


Lemminkäinen järjestää tulosjulkistusten yhteydessä suomenkielisen tiedotustilaisuuden pääomamarkkinoiden ja median edustajille pääkonttorillaan Helsingissä.

Yhtiö noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteen ja/tai osavuosikatsauksen julkistamista. Tänä aikana Lemminkäinen ei kommentoi sen taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä, eikä tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia.

Julkaisujen tilaukset

Taloudelliset raportit sekä pörssi- ja lehdistötiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi Lemminkäisen verkkosivuilla. Tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin Lemminkäisen verkkosivuilta osoitteesta www.lemminkainen.fi/sijoittajat.

Sijoittajasuhteet

Lemminkäisen sijoittajasuhdetoiminnan tehtävänä on tukea yhtiön osakkeen oikeaa arvonmuodostusta tarjoamalla pääomamarkkinoille ajankohtaista tietoa yhtiön liiketoiminnasta, strategiasta ja taloudellisesta asemasta. Jaettavan tiedon tulee olla tasapuolista ja samanaikaista kaikille markkinaosapuolille. Sijoittajien ja analyytikoiden kysymyksiin vastataan puhelimitse, sähköpostitse sekä järjestämällä sijoittajatapaamisia.

Sijoitustutkimus

Yhtiön tietojen mukaan ainakin seuraavien pankkien ja pankkiiriliikkeiden palveluksessa olevat analyytikot tekivät sijoitusanalyysejä Lemminkäisestä vuonna 2014: Carnegie Securities, Danske Bank, Evli Pankki, Inderes ja Pohjola Pankki. Analyytikoiden yhteystiedot löytyvät Lemminkäisen verkkosivuilta osoitteesta www.lemminkainen.fi/sijoittajat.

Yhteystiedot

Lemminkäinen Oyj
Sijoittajasuhteet
PL 169, 00180 Helsinki

Katri Sundström
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 02071 54813 / 0400 976 333


Osakkeenomistajat 31.12.2014

   

Osakemäärä, kpl

%:a osakekannasta

1.

Pnt Group Oy

4 341 948

18,7 %

2.

Heikki Pentin kuolinpesä

2 253 698

9,7 %

3.

Noora Forstén

2 209 721

9,5 %

4.

Olavi Pentti

2 020 285

8,7 %

5.

Varma

1 091 677

4,7 %

6.

Kristina Pentti-von Walzel

756 580

3,3 %

7.

Timo Pentti

756 580

3,3 %

8.

Eva Pentti-Kortman

751 234

3,2 %

9.

Mandatum Life

521 132

2,2 %

10.

Wipunen varainhallinta Oy

355 000

1,5 %
11.

Mariatorp Oy

355 000

1,5 %

12.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

319 743

1,4 %

13.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

319 527

1,4 %

14.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia

215 000

0,9 %

15.

Laakkonen Mikko Kalervo

189 797

0,8 %

 

15 suurinta yhteensä

16 456 922

70,9 %

 

Muut

3 956 725

17,0 %

 

Hallintarekisteröidyt

2 806 253

12,1 %

 

Yhteensä

23 219 900

100,0 %

Lemminkäinen vastaanotti 2.4.2012 liputusilmoituksen, jonka mukaan Peab AB:n täysin omistama tytäryhtiö Peab Invest AS omistus nousi 10,6 prosenttiin Lemminkäinen Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Lemminkäinen ei ole tämän jälkeen vastaanottanut liputusilmoitusta Peab Invest AS:n omistusosuuden muutoksista. Peab Invest AS:n omistus on hallintarekisteröidyllä tilillä, eikä siten ole julkista.

 

 
TyökalutSulje