10 Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

1 000 euroa

Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 18 019 7 713 7 380 33 111
Lisäykset 4 678 19 382 5 080
Vähennykset -2 798 -2 707 -2 566 -8 071
Siirrot erien välillä 4 080 575 -4 655
Hankintameno 31.12.2014 23 979 5 600 541 30 120
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2014 -6 619 -7 180
-13 799
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 611 2 672
3 283
Tilikauden poisto -5 081 -298
-5 379
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2014 -11 089 -4 806
-15 895
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 12 890 794 541 14 2251 000 euroa

Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 7 912 7 713 9 258 24 883
Lisäykset 2 209
6 101 8 310
Vähennykset -81

-81
Siirrot erien välillä 7 980
-7 980
Hankintameno 31.12.2013 18 019 7 713 7 380 33 111
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013 -3 194 -4 735
-7 929
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 77

77
Tilikauden poisto -3 502 -2 445
-5 947
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2013 -6 619 -7 180
-13 799
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 11 400 532 7 380 19 312Aineelliset hyödykkeet


1 000 euroa Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 2 947 18 566 947 1 323 361 24 145
Lisäykset
62


62
Vähennykset

-463

-463
Siirrot erien välillä
361

-361
Hankintameno 31.12.2014 2 947 18 989 484 1 323
23 744
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2014
-12 360 -817 -1 050
-14 227
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

428

428
Tilikauden poisto
-784 -44 -62
-890
Kertyneet poistot 31.12.2014
-13 144 -434 -1 112
-14 690
Arvonkorotukset 3 087 2 333


5 420
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 6 034 8 178 50 211
14 4741 000 euroa Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 2 947 18 608 957 1 323
23 835
Lisäykset361 361
Vähennykset
42 9

52
Hankintameno 31.12.2013 2 947 18 566 947 1 323 361 24 145
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013
-11 632 -760 -989
-13 381
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
42 9

52
Tilikauden poisto
-770 -67 -62
-898
Kertyneet poistot 31.12.2013
-12 360 -817 -1 050
-14 227
Arvonkorotukset 3 087 2 333


5 420
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 6 034 8 539 130 273 361 15 337

Sijoitukset


1 000 euroa
Osuudet konserni-
yrityksissä
Kiinteistö-
osakkeet
Muut osakkeet ja osuudet Asunto-osakkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014
159 565 793 556 250 161 165
Lisäykset


10
10
Vähennykset
-43 018 -38 -210 -79 -43 344
Hankintameno 31.12.2014
116 547 755 356 172 117 831
Arvonalentumiset
-2 386


-2 386
Kertyneet arvonalentumiset 31.12.2014
-2 386


-2 386
Arvonkorotukset76 76
Kirjanpitoarvo 31.12.2014
114 162 755 356 248 115 522

1 000 euroa
Osuudet konserni-
yrityksissä
Kiinteistö-
osakkeet
Muut osakkeet ja osuudet Asunto-osakkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013
159 565 793 556 250 161 165
Hankintameno 31.12.2013
159 565 793 556 250 161 165
Arvonkorotukset76 76
Kirjanpitoarvo 31.12.2013
159 565 793 556 327 161 241

 
TyökalutSulje