15 Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Takaukset

Konserniyritysten puolesta 407 697 438 185
Konsernin osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta 14 356 17 356
Työyhteenliittymien ja kiinteistöyhtiöiden puolesta 1 831 1 831

423 884 457 371
Lisäksi Lemminkäinen Oyj on antanut tytäryhtiönsä puolesta yhden takauksen ilman enimmäismäärä.
Vuokravastuut

Seuraavana vuonna maksettavat 4 888 7 906
Myöhemmin maksettavat 24 579 19 127

29 468 27 034Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit


Nimellisarvo 77 179 113 435

Käypä arvo 5 710 852Koronvaihtosopimukset


Nimellisarvo 40 000 45 751

Käypä arvo -1 045 41
 
TyökalutSulje