2 Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 12 042 55
Muut 360 12

12 402 67
 
TyökalutSulje