3 Materiaalit ja palvelut

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Aineet ja tarvikkeet 2 390 196
Ulkopuolisilta ostetut palvelut 1 304 38

3 694 234
 
TyökalutSulje