4 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat tiedot

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 17 624 16 956
Eläkekulut 3 314 3 920
Muut henkilösivukulut 786 845

21 724 21 721Johdon palkat ja palkkiot

Hallitusten jäsenet ja toimitusjohtaja 2 009 844Henkilöstö keskimäärin

Toimihenkilöitä 234 303Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan eläkesitoumukset

Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.


 
TyökalutSulje