5 Poistot

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Aineettomat oikeudet 5 081 3 502
Muut pitkävaikutteiset menot 298 2 445
Rakennukset ja rakennelmat 784 770
Koneet ja kalusto 44 67
Muut aineelliset hyödykkeet 62 62

6 269 6 845
 
TyökalutSulje