7 Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Osinkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 12 400
Muilta
55

12 400 55Korko- ja muut rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 15 747 15 524
Muilta 40 135 16 952

55 882 32 477Korko- ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille -663 -1 378
Muille -77 751 -39 669

-78 414 -41 047Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -10 132 -8 516Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy seuraavia eriä

Valuuttakurssivoitot ja -tappiot (netto) -5 372 -4 908
Valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutos (netto) 4 796 1 197
Korkojohdannaisten käyvän arvon muutos (netto) -1 175 517
Suojauslaskennan voitot ja tappiot (netto) -72 -503
 
TyökalutSulje