8 Satunnaiset erät

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Satunnaiset tuotot, konserniavustukset 22 220 1 206
Satunnaiset kulut, vahingonkorvaukset -6 408 -65 587

15 812 -64 381
 
TyökalutSulje