9 Välittömät verot

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Tuloverot aikaisemmilta vuosilta 0 -1
Laskennallisen verosaamisen muutos 5 186 17 461

5 185 17 461
 
TyökalutSulje