Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

1 000 euroa Liite 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Liikevaihto 1 35 911 42 487
Valmistus omaan käyttöön
598 904
Liiketoiminnan muut tuotot 2 12 402 67
Materiaalit ja palvelut 3 3 694 234
Henkilöstökulut 4 21 724 21 721
Poistot 5 6 269 6 845
Liiketoiminnan muut kulut 6 30 462 27 611
Liikevoitto/-tappio
-13 237 -12 953


Rahoitustuotot ja -kulut 7 -10 132 -8 516
Tulos ennen satunnaisia eriä
-23 369 -21 468
Satunnaiset erät 8 15 812 -64 381
Tulos ennen veroja
-7 558 -85 849
Välittömät verot 9 5 185 17 461
Tilikauden tulos
-2 372 -68 389

 
TyökalutSulje