Hallituksen ehdotus emoyhtiön voittovarojen käytöstä

Emoyhtiö Lemminkäinen Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma on 136 159 542,86 euroa, josta sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on 90 580 653,68 euroa, voittovarat edellisiltä tilikausilta ovat 47 951 259,89 euroa ja tilikauden tulos -2 372 370,71 euroa.

Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jakaisi 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa, jolloin voittovaroihin jää 45 578 889,18 euroa.


Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 2015


Berndt Brunow
Juhani Mäkinen
Noora Forstén

Finn Johnsson
Kristina Pentti-von Walzel
Heikki Räty

Casimir Lindholm
toimitusjohtaja

 
TyökalutSulje