Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

Emoyhtiö Lemminkäinen Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma on 136 159 542,86 euroa, josta sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on 90 580 653,68 EUR, voittovarat edellisiltä tilikausilta 47 951 259,89 euroa ja tilikauden tulos -2 372 370,71 euroa.

Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jakaisi 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa, jolloin voittovaroihin jää 45 578 889,18 euroa.

 
TyökalutSulje