Henkilöstö

Lemminkäisen palveluksessa oli tilikauden lopussa 4 748 henkilöä (5 526) eli 778 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstöstä 2 070 (2 439) oli toimihenkilöitä ja 2 678 (3 087) oli työntekijöitä. Toimihenkilöiden määrä väheni vuoden aikana 369 henkilöllä (-15 %) ja työntekijöiden määrä vastaavasti 409 henkilöllä (-13 %).

Henkilöstömäärää on vähentänyt vuosien 2013 ja 2014 aikana käydyt kahdet henkilöstön vähentämistä koskevat neuvottelut ja muut vastaavat toimenpiteet Lemminkäisen eri toimintamaissa. Vuonna 2013 käytyjen neuvottelujen tulokset näkyvät täysimääräisinä henkilömäärissä. Vuoden 2014 aikana käytyihin neuvotteluihin liittyvät vähennykset ovat pääosin toteutettu.

Henkilöstö liiketoimintasegmenteittäin, jatkuvat toiminnot 31.12.2014 31.12.2013 Muutos
Infrarakentaminen, hlöä 2 925 3 266 -341
Suomen talonrakentaminen, hlöä 1 038 1 224 -186
Venäjän toiminnot, hlöä 635 755 -120
Emoyhtiö, hlöä 150 281 -131
Konserni yhteensä, hlöä 4 748 5 526 -778
Henkilöstö maittain, jatkuvat toiminnot 31.12.2014 31.12.2013 Muutos
Suomi, hlöä                        2 315 2 726 -411
Ruotsi, Norja, Tanska, hlöä 1 155 1 256 -101
Baltian maat, hlöä 642 738 -96
Venäjä, hlöä 635 755 -120
Muut maat, hlöä 1 51 -50
Konserni yhteensä, hlöä 4 748 5 526 -778
 
TyökalutSulje