Investoinnit

Vuoden 2014 bruttoinvestoinnit olivat 30,0 milj. euroa (71,2), mikä oli 1,5 % (3,5) yhtiön liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääosin infrarakentamisen korvausinvestointeja. Vertailuvuoden investointeja kasvattivat yritysostot. Yhtiön investointeihin liittyvän päätöksenteon kriteerejä on tiukennettu ja seurantaprosesseja tehostettu.

 

 
TyökalutSulje