Hallituksen toimintakertomus

 Konsernin avainluvut

Avainluvut, IFRS 1–12/2014 1–12/2013 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 2 044,5 2 020,1 24,4

Infrarakentaminen 1 339,0 1 279,2 59,8

Suomen talonrakentaminen 539,0 592,9 -53,9

Venäjän toiminnot 196,1 164,5 31,6

Muut erät -29,6 -16,4 -13,2
Liikevoitto, milj. euroa 36,3 -89,3 125,6

Infrarakentaminen 38,0 -13,1 51,1

Suomen talonrakentaminen 9,3 5,0 4,3

Venäjän toiminnot 19,7 -0,3 20,0

Muut erät -30,8 -80,8 50,0
Liikevoitto ilman kertaeriä, milj. euroa * 52,3 -3,9 56,2
Liikevoitto-% 1,8 -4,4

Infrarakentaminen 2,8 -1,0

Suomen talonrakentaminen 1,7 0,8

Venäjän toiminnot 10,1 -0,2
Liikevoitto-%, ilman kertaeriä * 2,6 -0,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa -1,7 -116,1 114,4
Jatkuvien toimintojen tulos, milj. euroa -5,0 -96,2 91,2
Katsauskauden tulos, milj. euroa 18,1 -93,5 111,6
Jatkuvien toimintojen tulos/osake, euroa -0,68 -4,94 4,26
Katsauskauden tulos/osake, euroa 0,40 -4,81 5,21
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa ** -54,8 8,3 -63,1

* Liikevoiton (IFRS) sisältämät kertaerät:
1-12/2014: yhteensä 16,0 milj. euroa (alaskirjaukset 9,6 milj. euroa, asfalttikartellin varausten kasvu 6,4 milj. euroa).
1-12/2013: yhteensä 85,4 milj. euroa (alaskirjaukset 19,8 milj. euroa, asfalttikartellin vahingonkorvaus ja varaukset 65,6 milj. euroa).

** 1-12/2014 Liiketoiminnan rahavirta sisältää maksetut vahingonkorvaukset 60 milj. euroa.


Avainluvut, IFRS 31.12.2014 31.12.2013 Muutos
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, milj. euroa 1 456,1 1 733,2 -277,1
Taseen loppusumma, milj. euroa 1 257,8 1 342,7 -84,9
Korollinen nettovelka, milj. euroa 213,6 326,5 -112,9
Omavaraisuusaste, % 37,1 27,3
Nettovelkaantumisaste, % 51,8 100,8
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk , %* 13,5 -9,4

* Sisältää lopetettujen toimintojen vaikutuksen.


 
TyökalutSulje