Konsernin strategia

Lemminkäinen tarkisti heinäkuussa 2014 strategiaansa ja terävöitti painopistealueitaan talotekniikan myynnin jälkeen. Yhtiö keskittyy lyhyellä aikavälillä parantamaan kilpailukykyään, kannattavuuttaan ja taloudellista asemaansa. Pitkällä aikavälillä Lemminkäinen hakee kannattavaa kasvua hyödyntämällä infrarakentamisen vahvaa markkina-asemaansa Pohjois-Euroopassa. Lemminkäisellä on jo johtava markkina-asema päällystyksessä, ja yhtiö jatkaa toimenpiteitä kilpailukykynsä parantamiseksi tehostamalla toimintaansa ja pääoman käyttöä. Talonrakentamisessa Suomessa ja Venäjällä, joissa markkinanäkymät jatkuvat epävarmoina, Lemminkäinen keskittää toimintansa kannattaviin asiakassegmentteihin ja alueisiin.

Taloudelliset tavoitteet ja toteuma

Taloudellinen tavoite Tavoitetaso Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012
Sijoitetun pääoman tuotto yli syklin 18 % (15 % vuoden 2016 loppuun mennessä) 14 % 9 % 11 %
Omavaraisuusaste * vähintään 35 % 37 % 27 % 37 %
Osingonmaksu vähintään 40 % tilikauden
tuloksesta
0 0 27 %

* Mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana, omavaraisuusasteen toteumat olisivat: 2014: 25 %. 2013: 22 % ja 2012: 31 %

 
TyökalutSulje