Oikeudenkäynnit

Asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvaukset

Helsingin käräjäoikeus antoi 28.11.2013 päätöksensä asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista. Päätöksen mukaisesti Lemminkäinen kirjasi kuluksi noin 66 milj. euroa vuoden 2013 tulokseen. Tästä noin 60 milj. euroa koostui Lemminkäiselle yksin määrätyistä vahingonkorvauksista, Lemminkäisen osuudesta sille ja muille asfalttialan yrityksille yhteisvastuullisesti määrätyistä korvauksista sekä korvauksiin liittyvistä koroista ja oikeudenkäyntikuluista. Tämän summan yhtiö maksoi tammikuussa 2014.

Lemminkäinen on valittanut Helsingin hovioikeuteen kaikista niistä 35 käräjäoikeuden päätöksestä, joissa kantajien vaatimukset osittain hyväksyttiin. Yhtiön näkemyksen mukaan päätöksiin liittyy muun muassa oikeuskysymyksiä, jotka käräjäoikeus on ratkaissut aiemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi vanhentumiseen ja arvonlisäveroon liittyvät kysymykset. Suullinen pääkäsittely hovioikeudessa järjestetään vuoden 2015 aikana. Myös Suomen valtio ja 22 kuntaa ovat jättäneet valituksensa Helsingin hovioikeuteen.

Käräjäoikeuden marraskuussa 2013 ratkaisemien kanteiden lisäksi käsittelyn alkamista odottaa 21 vahingonkorvauskannetta Lemminkäistä ja muita asfalttialan yrityksiä vastaan. Näiden kanteiden pääomamäärä on yhteensä noin 26 miljoonaa euroa, joista Lemminkäinen on tehnyt yhteensä 12,3 miljoonan euron kuluvarauksen.

Lisätietoa asfalttikartellista ja siihen liittyvistä vahingonkorvauksista sekä aiheeseen liittyvästä tiedottamisesta löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteessa http://www.lemminkainen.fi/Lemminkainen/Sijoittajat/​Lemminkainen-sijoituskohteena/Asfalttikartelliasia/.

Kierrätysasfaltin käyttömääriin liittyvät kiintiöt

Syyttäjä on 7.12.2014 päättänyt nostaa syytteen Lemminkäistä ja sen kahta työntekijää vastaan ympäristörikkomuksesta, joka liittyy yhtiön Sammonmäen asfalttiaseman ympäristöluvissa määritettyihin kiintiöihin kierrätysasfaltin käyttömääristä asfalttimassan tuotannossa. Syyttäjä vaatii Lemminkäiseltä rikoshyödyn menettämisenä 3,4 milj. euroa sekä yhteisösakkona vähintään 120 000 euroa.

Lemminkäinen ja sen työntekijät katsovat olevansa syyttömiä esitettyihin syytteisiin. Kyseessä on ympäristöluvan lupamääräyksen tulkinta. Kierrätysasfaltin murskaaminen uuden asfaltin raaka-aineeksi on ympäristöä säästävä käytäntö. Se pienentää tuotannon ympäristöhaittoja verrattuna neitseellisistä raaka-aineista valmistettuun asfalttiin. Laadultaan kierrätysasfalttia sisältävä asfalttimassa on yhtä hyvää kuin neitseellisistä raaka-aineista tehty asfalttimassa.

Asian käsittely alkanee Tuusulan käräjäoikeudessa keväällä 2015.
 

 
TyökalutSulje