Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 4 532 osakkeenomistajaa (4 705). Hallintarekisteröityjen ja ulkomaalaisten omistajien osuus Lemminkäinen Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä oli 13 prosenttia (13). Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain, suurimmat osakkeenomistajat sekä johtoryhmän ja hallituksen osakeomistukset löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.lemminkainen.fi/Sijoittajat/Omistajat.

Osakassopimukset

Yhtiön tiedossa ei ole sellaisia osakkaiden välisiä sopimuksia, joilla olisi merkitystä omistuksen tai äänivallan käyttämiselle yhtiökokouksissa.

Liputusilmoitukset

Vuonna 2014 (22.8.2014) yhtiö otti vastaan yhden liputusilmoituksen. Noora Forsténin omistus Lemminkäinen Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä väheni 1 966 073 osakkeesta eli 10,0 prosentista yhtiön osakkeista 1 866 073 osakkeeseen eli 9,5 prosenttiin yhtiön osakkeista ja alitti 10 prosentin osuuden Lemminkäinen Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

 
TyökalutSulje