Osakkeet

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon. Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa, ja osakkeiden lukumäärä tilivuoden lopussa oli 23 219 900 kappaletta. Lemminkäinen toteutti vuonna 2014 merkintäoikeusannin, joka kasvatti osakkeiden lukumäärää 3 569 724 osakkeella. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 8,20 euroa osakkeelta, ja annilla yhtiö keräsi noin 29,3 milj. euron bruttovarat (27,3 milj. euron nettovarat).

Kaupankäynti osakkeilla

Lemminkäisen kaikkien osakkeiden markkina-arvo tilikauden lopussa oli 220,9 milj. euroa (298,2). Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi tilikauden alussa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 15,20 euroa (14,28) ja lopussa 9,52 euroa (15,20). NASDAQ OMX Helsinki Oy:n lisäksi Lemminkäisen osakkeella käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Osakkeiden kokonaisvaihto tilikauden aikana oli yhteensä 1 268 320 kappaletta (2 076 080), josta 14 % (15) tuli vaihtoehtoisilta markkinapaikoilta. (Lähde: Fidessa Fragmentation Index)


Omat osakkeet

Lemminkäisellä oli katsauskauden päättyessä hallussaan 16 687 omaa osaketta.

 
TyökalutSulje