Tutkimus- ja kehitystoiminta

Lemminkäisen kehitystoiminnan painopistealueet ovat tietotekniikan hyödyntäminen rakentamisessa, ympäristö- ja energiatehokkuus sekä palvelukehitys. Näiden lisäksi yhtiö on käynnistänyt erilaisia kehitystoimenpiteitä operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi.

Konsernin segmentit vastaavat omasta tutkimus- ja kehitystoiminnastaan, missä keskitytään esimerkiksi liiketoiminnan tehokkuuden kehittämiseen sekä laadun varmistamiseen. Lemminkäisen Keskuslaboratorio tekee infrarakentamisen tutkimus- ja kehitystyötä. Yhtiön tavoitteena on jatkuvasti lisätä esimerkiksi matalalämpö- ja kierrätysasfalttien osuutta tuotannossaan. Vuonna 2014 kuluksi kirjatut konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat noin 0,5 % (0,6) liikevaihdosta.

 
TyökalutSulje