Työturvallisuus ja ympäristö

Lemminkäisen työturvallisuustoimenpiteiden tavoitteena on luoda turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille ja alihankkijoille. Lemminkäinen on sitoutunut Rakennusteollisuus RT ry:n yhteisiin työturvallisuusperiaatteisiin, joiden tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan etenemistä kohti Nolla tapaturmaa -päämäärää.

Vuonna 2014 yhtiö jatkoi turvallisuustyön pelisääntöjen yhtenäistämistä kaikissa toimintamaissaan. Lisäksi aliurakoitsijoiden tapaturmataajuus lisättiin yhtiön turvallisuustilastoihin.

Lemminkäinen pienentää toimintansa ympäristövaikutuksia mm. kuluttamalla luonnonvaroja mahdollisimman säästeliäästi ja käyttämällä kierrätysmateriaaleja tuotannossaan. Yhtiö panostaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen kehittämällä jälkihoitotoimenpiteitä kiviainesalueilleen. Yhtiö kehittää tuotantotekniikkaansa vähentääkseen energiankulutustaan ja ympäristövaikutuksiaan.

Lemminkäinen mittaa konsernitasolla energiankulutukseensa liittyviä lukuja sekä omien tuotantolaitostensa ympäristövaikutuksia Suomessa. Jokainen liiketoimintasegmentti seuraa oman liiketoimintansa kannalta olennaisia mittareita.

Lemminkäisen työturvallisuus- ja ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja verkkosivuilla.

 
TyökalutSulje