Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

1 000 euroa Liite 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Tilikauden tulos

18 130 -93 498


Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 16 27 -3 2 404


Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 16 27 -18 559 -7 675

Rahavirran suojaus 16 27 59 378

Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos 16 27
-15


Muut laajan tuloksen erät yhteensä

-18 504 -4 909


Tilikauden laaja tulos

-374 -98 407


Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille

-339 -98 632

Määräysvallattomille omistajille

-35 225

Emoyhtiön omistajille kuuluvan laajan tuloksen jakautuminen
Jatkuvat toiminnot

-23 469 -101 337

Lopetetut toiminnot

23 130 2 705

 
TyökalutSulje