Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

1 000 euroa Liite 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirta (lopetetut toiminnot mukaan lukien)


Tulos ennen veroja 21 554 -117 521
Oikaisut 35


Poistot ja arvonalentumiset
44 684 45 329

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista
-497 -562

Rahoitustuotot ja -kulut
37 900 26 669

Muut oikaisut
-37 609 -4 757
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
66 031 -50 842
Käyttöpääoman muutosLyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(‒) / vähennys(+)
8 184 -54 459

Vaihto-omaisuuden lisäys(‒) / vähennys(+)
-51 583 -18 589

Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+) / vähennys(‒)
-52 459 156 225
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
-29 827 32 335

Maksetut korot
-23 624 -25 177
Maksetut muut rahoituskulut
-35 892 -18 346
Saadut osingot
615 361
Saadut korot
700 1 285
Saadut muut rahoitustuotot
34 942 16 304
Maksetut välittömät verot
-1 679 1 513
Liiketoiminnan rahavirta
-54 765 8 275
Investointien rahavirta (lopetetut toiminnot mukaan lukien)Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
-23 732 -26 025

Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot
15 279 15 814

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
-3 655 -15 563

Aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
180 569

Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin
-93 795 -92 010

Luovutustulot myytävissä olevista rahoitusvaroista
99 996 124 587

Ostetut tytäryhtiöosakkeet vähennettynä ostohetken rahavaroilla
-2 760 -11 849

Myydyt tytäryhtiöosakkeet vähennettynä myyntihetken rahavaroilla
58 600 -2 265

Myydyt osakkuus- ja yhteisyritysosakkeet
393
Investointien rahavirta
50 507 -6 742
Rahoituksen rahavirta (lopetetut toiminnot mukaan lukien)Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys(‒) / vähennys(+)
-646 -185

Osakeanti
29 272

Transaktiokulut osakeannista
-1 984

Lyhytaikaisten lainojen nostot
199 729 490 682

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
-303 631 -456 614

Pitkäaikaisten lainojen nostot
300 604 301 271

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
-217 683 -291 437

Oman pääoman ehtoinen laina
69 283

Rahoitusleasingvelkojen vähennys
-12 030 -14 678

Maksetut osingot
-143 -11 744
Rahoituksen rahavirta
62 771 17 296
Rahavarojen lisäys(+) / vähennys(‒)
58 513 18 829
Rahavarat tilikauden alussa
51 072 34 926
Rahavarojen muuntoero
-505 -2 683
Rahavarat tilikauden lopussa 25 109 080 51 072

 
TyökalutSulje