11 Sijoitukset

Tytäryritykset

31.12.2014 Konsernin
omistusosuus, %
Emoyhtiön omistusosuus, % Emoyhtiön omistusosuus, kpl Emoyhtiön omistusosuus, kirjanpitoarvo FAS,
1 000 euroa
Muiden konserniyritysten omistusosuus,
kirjanpitoarvo
FAS, 1 000 euroa
Lemminkäinen Talo Oy, Helsinki 100,0 100,0 2 183 663 73 922
Lemminkäinen Infra Oy, Helsinki 100,0 100,0 1 338 36 711
Lemcon Networks Oy, Helsinki 100,0 100,0 392 000 0
UAB Lemcon Vilnius, Liettua 100,0 100,0
0
UAB Lemminkainen Lietuva, Liettua 99,9 99,9 3 747 989 3 529


Lemminkäinen International Oy, Helsinki 100,0


5
Lemminkäinen Russia Oy, Helsinki 100,0


163
Lemminkäinen PPP Oy, Kuopio 100,0


3
ICM International Construction Management, Unkari 100,0


0
Lemminkäinen Co., Ltd, Kiina 100,0


72
Lemminkäinen Construction (India) Private Limited, Intia 100,0


853
Lemcon HR Oy, Helsinki 100,0


60
OOO Lemminkäinen Invest, Venäjä 100,0


2 284
Lemminkäinen Polska Sp.Z O.O, Puola 100,0


1 576
Lemminkäinen Ehitus As, Viro 100,0


3
OOO Lemminkäinen Service, Venäjä 100,0


13
OOO Lemminkäinen Stroy, Venäjä 100,0


1 151
Rekab Entreprenad Ab, Ruotsi 100,0


4 343
ZAO Lemminkäinen Rus, Venäjä 100,0


29 923


Lemcon Argentina S.R.L, Argentiina 100,0


0
LEMCON Baumanagement GmbH, Saksa 100,0


0
Lemcon Network Services Ltd, Iso-Britannia 100,0


0
Lemcon Venezuela C.A., Venezuela 100,0


0
Pasila Telecom Oy, Helsinki 100,0


0


Asfalt Remix AS, Norja 75,0


4 562
FD-Entreprice Aps, Tanska 80,0


1 526
Lemminkäinen A/S, Tanska 100,0


18 972
Lemminkäinen Industri AS, Norja 100,0


218
Lemminkäinen Eesti AS, Viro 100,0


5 594
Lemminkäinen Norge AS, Norja 100,0


27 158
Lemminkäinen Sverige Ab, Ruotsi 100,0


12
Oü Järva Paas, Viro 52,0


3
SIA Lemminkainen Latvija, Latvia 100,0


1 835
Landvetterkrossen AB, Ruotsi 75,0


423
OOO Lemminkäinen Dor Stroi, Venäjä 100,0


5 430

114 162 106 181


Yhtiön kaikki tytäryhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Määräysvallattomien osakkeenomistajien osuus konsernin tytäryhtiöistä on kirjattu äänivallan ja omistusosuuden suhteessa lukuun ottamatta norjalaista Asfalt Remix AS:ää. Asfalt Remix AS:n määräysvallattomien omistajien kanssa on olemassa kiinteähintainen symmetrinen määräysvallattomien omistajien myynti- ja osto-optio, jonka vuoksi siitä ei ole kirjattu yhtiön taseeseen määräysvallattomien omistajien osuutta. Kyseinen optio on arvostettu käypään arvoon ja kirjattu konsernin taseeseen velaksi. Kirjattu velka ei ole määrältään olennainen (vuonna 2014: 1,1 milj. euroa).

Määräysvallattomien omistajien osuus konsernitaseessa oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa), eivätkä ne ole yhtiön kannalta olennaisia.

Yhtiön tiedossa ei ole sen varoihin liittyviä rajoitteita vuoden 2014 lopussa.

Yhteisyritykset

Konsernin yhteisyritykset eivät ole yksittäin tarkasteltuna olennaisia.

31.12.2014
Konsernin omistusosuus, % Muiden konserniyritysten omistusosuus,
kirjanpitoarvo FAS, 1 000 euroa
Genvej A/S, Tanska 50,0 201
Martin Haraldstad AS, Norja 50,0 680
Nordasfalt AS, Norja 50,0 525
Ullensaker Asfalt ANS, Norja 50,0
Yhteensä
1 4071 000 euroa
2014 2013
Osuudet yhteisyrityksissä 1.1. 8 202 8 859
Muuntoero -580 -1 137
Vähennykset -632
Saadut osingot -608 -299
Kirjattu tulososuus 510 780
Osuudet yhteisyrityksissä 31.12. 6 893 8 202

Vuoden 2014 lopussa yhtiö katsoi menettäneensä osuutensa yhteisestä määräysvallasta Ullensaker Asfalt ANS:n osakkaiden kesken tehdyn yhteistyönpäättämissopimuksen seurauksena. Ullensaker Asfalt ANS oli vielä vuoden 2014 lopussa merkittynä paikalliseen yhtiörekisteriin, jonka vuoksi se esitetään ylempänä olevassa yhteisyrityslistauksessa.


1 000 euroa
1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Yksittäin tarkasteltuna epäolennaiset yhteisyritykset yhteensä (tiedot esitetty täysimääräisinä)


Jatkuvien toimintojen tulos
510 780

Tilikauden laaja tulos
510 780

Osakkuusyhtiöt

Konsernin osakkuusyhtiöt eivät ole yksittäin tarkasteltuna olennaisia.

31.12.2014
Konsernin omistusosuus, % Muiden konserniyritysten omistusosuus,
kirjanpitoarvo FAS,
1 000 euroa
Finavo Oy, Helsinki 47,5 1
Vuokatin Betoni Oy, Sotkamo 33,1 13
Yhteensä
14

1 000 euroa
2014 2013
Osuudet osakkuusyhtiöissä 1.1. 629 848
Vähennykset -593 0
Kirjattu tulososuus -13 -218
Osuudet osakkuusyhtiöissä 31.12. 24 629

1 000 euroa
1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Yksittäin tarkasteltuna epäolennaiset osakkuusyhtiöt yhteensä (tiedot esitetty täysimääräisinä)


Jatkuvien toimintojen tulos
-13 -218

Tilikauden laaja tulos
-13 -218

Yhtiö myi osuutensa NHK Rakennus Oy:ssä vuoden 2014 aikana.

Finavo Oy on kiinteistövuokraustoimintaa harjoittava yhtiö, jonka omistamien kiinteistöosakkeiden puolesta yhtiö on antanut 14,4 miljoonan euron suuruisen lainatakauksen. Lainatakauksen seurauksena yhtiön vastuu Finavo Oy:stä ylittää siitä konsernin taseeseen kirjatun osuuden.

Muut osakkeet ja osuudet

31.12.2014
Emoyhtiön kirjanpitoarvo
FAS, 1 000 euroa
Muiden konserniyritysten omistusosuus, kirjanpitoarvo
FAS, 1 000 euroa
Yhteensä
Asunto-osakkeet
248
248
Kiinteistöosakkeet
755 1 065 1 821
Muut
356 766 1 123


1 360 1 831 3 191Yhtiön muut osakkeet ja osuudet esitetään taseessa pitkäaikaisina myytävissä olevina rahoitusvaroina. Liitetiedossa 20 esitetään muissa osakkeissa ja osuuksissa tapahtuneet muutokset.


 
TyökalutSulje