12 Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Rahoitustuotot


Korkotuotot lainoista ja saamisista 537 986

Korkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 49 147

Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 7 62

Valuuttakurssivoitot 40 604 16 285

Korkojohdannaisten käyvän arvon muutosvoitot
575

Muut rahoitustuotot 89 101

41 285 18 155Rahoituskulut

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusveloista 16 334 17 936

Valuuttakurssitappiot 47 750 21 654

Korkojohdannaisten käyvän arvon muutostappiot 1 175 63

Muut rahoituskulut 13 934 5 275

79 194 44 928

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -37 909 -26 773
Tuloslaskelmaan kirjatut valuuttakurssierot

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Myyntien kurssierot -80 1 271
Ostojen kurssierot -2 -3 305
Kurssierot myyntien ja ostojen suojauksista 329 -273
Kurssierot rahoitustuotoissa ja -kuluissa -7 147 -5 369
Valuuttakurssierot yhteensä -6 900 -7 677
 
TyökalutSulje