14 Lopetetut liiketoiminnot

2014

Lemminkäinen tiedotti 14.5.2014 myyneensä talotekniikkaliiketoimintansa myymällä Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n koko osakekannan. Kauppa saatettiin päätökseen 13.6.2014, ja sen kokonaiskauppahinta on 55,4 miljoonaa euroa. Myynnistä yhtiö kirjasi 23,6 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja 2014 toiselle vuosineljännekselle. Lemminkäinen Talotekniikka Oy luokiteltiin myyntihetkellä lopetetuksi toiminnoksi. Vertailukauden 2013 konsernin tuloslaskelmaluvut on oikaistu vastaavasti. Vuoden 2013 taseluvut sisältävät kaikki lopetetuille toiminnoille kohdistetut varat ja velat.

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Lopetettujen toimintojen tulos

Tuotot 77 403 198 388
Kulut 77 815 199 820
Tulos ennen veroja -412 -1 432
Verot 55 4 138
Tulos verojen jälkeen -358 2 705Voitto luovutuksesta ennen veroja 23 621
Verot -133
Voitto luovutuksesta verojen jälkeen 23 488Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 23 130 2 7051 000 euroa
2014
Lopetettujen toimintojen rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirrat
-3 882
Investointien rahavirrat
-91
Rahoituksen rahavirrat
4 342
Rahavirrat yhteensä
3691 000 euroa
2014
Myyntien vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan myyntihetkellä

Rahana saatu vastike
55 364
Luovutetut varat ja velat
-29 115
Muut kauppaan liittyvät erät
-2 629
Luovutusvoitto
23 6212013

Vuoden 2013 lopussa yhtiöllä ei ollut lopetettuja toimintoja eikä myytäväksi luokiteltuja pitkäaikaisia omaisuuseriä.

 
TyökalutSulje