15 Osakekohtainen tulos1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikaudella, kpl * 21 362 255 20 670 876
Ehdolliset osakkeet, kpl -16 896 -35 869
Omat osakkeet, kpl -16 687 -34 915
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikaudella, kpl 21 328 672 20 600 092Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikaudella, kpl 21 328 672 20 600 092
Instrumentit, joilla saattaa tulevaisuudessa olla laimentava vaikutus osakekohtaiseen tulokseen, mutta joita ei ole sisällytetty laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta koskevaan laskelmaan, koska niillä on esitettävillä kausilla vahventava vaikutus


Osakepalkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmien laimentavat osakkeet, kpl 33 779 35 869
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot, 1 000 euroa -4 965 -96 429
Suoriteperusteisesti lasketut oman pääoman ehtoisen lainan korot vähennettynä verovaikutuksella, 1 000 euroa -9 566 -5 285
Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot, 1 000 euroa -14 531 -101 714
Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa -0,68 -4,94
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa -0,68 -4,94
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos, lopetetut toiminnot, 1 000 euroa 23 130 2 705
Laimentamaton osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, euroa 1,08 0,13
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, euroa 1,08 0,13
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos, 1 000 euroa 18 165 -93 723
Suoriteperusteisesti lasketut oman pääoman ehtoisen lainan korot vähennettynä verovaikutuksella, 1 000 euroa -9 566 -5 285
Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty tilikauden tulos, 1 000 euroa 8 599 -99 008
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,40 -4,81
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,40 -4,81

* Vuoden 2013 luku sisältää takautuvan oikaisun vuonna 2014 toteutetusta merkintäoikeusannista johtuen

 
TyökalutSulje