16 Muut laajan tuloksen erät

1 000 euroa Ennen veroja Verot Verojen jälkeen
2014
Muuntoerot -18 559
-18 559
Rahavirran suojaukset 74 -15 59
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet -3 0 -3

-18 489 -15 -18 504
2013
Muuntoerot -7 675
-7 675
Rahavirran suojaukset 504 -127 378
Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos -20 5 -15
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 3 318 -913 2 404

-3 874 -1 035 -4 909
 
TyökalutSulje