17 Maksetut ja ehdotetut osingot


1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Maksettu osinko tilikauden aikana


Edelliseltä vuodelta /osake, euroa 0,00 0,60

Edelliseltä vuodelta yhteensä, 1 000 euroa 0 11 762Esitetty varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi


Tilikaudelta/osake, euroa 0,00 0,00

Tilikaudelta yhteensä, 1 000 euroa 0 0
 
TyökalutSulje