18 Aineelliset hyödykkeet

1 000 euroa Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 13 698 39 182 352 739 42 016 4 748 452 383
Muuntoero -76 -270 -10 740 -868 -184 -12 138
Lisäykset 1 608 1 157 16 965 2 258 5 852 27 840
Vähennykset -159 -993 -24 008 -1 562 -26 -26 748
Lopetetut toiminnot

-3 704 -4
-3 708
Siirrot erien välillä 219 337 7 203 -146 -7 613
Hankintameno 31.12.2014 15 290 39 413 338 455 41 694 2 778 437 629Kertyneet poistot 1.1.2014 -28 266 -202 764 -20 242
-251 272
Muuntoero 187 6 442 407
7 036
Vähennysten kertyneet poistot
858 19 304 1 273
21 435
Lopetettujen toimintojen kertyneet poistot

3 302

3 302
Siirrot erien välillä
-8 196 -240
-52
Tilikauden poistot -1 056 -33 868 -1 840
-36 764
Lopetettujen toimintojen tilikauden poistot
-96

-96
Kertyneet poistot 31.12.2014 -28 286 -207 484 -20 643
-256 412Kirjanpitoarvo 31.12.2014 15 290 11 127 130 971 21 051 2 778 181 217
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 13 698 10 916 149 975 21 773 4 748 201 1111 000 euroa Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 12 908 37 254 339 822 42 671 4 542 437 197
Muuntoero -156 -428 -10 813 -1 486 1 -12 883
Lisäykset 1 099 782 35 185 2 909 6 256 46 231
Lisäykset hankituista liiketoiminnoista 1 20 9 212 3
9 236
Vähennykset -82 -247 -24 620 -2 448
-27 397
Siirrot erien välillä -71 1 803 3 953 366 -6 051
Hankintameno 31.12.2013 13 698 39 182 352 739 42 016 4 748 452 383Kertyneet poistot 1.1.2013
-26 180 -190 743 -19 807
-236 730
Muuntoero
233 5 978 685
6 896
Lisäysten kertyneet poistot

-177

-177
Vähennysten kertyneet poistot
245 15 045 1 248
16 539
Siirrot erien välillä
-1 554 1 922 -368

Jatkuvien toimintojen tilikauden poistot
-1 011 -34 486 -2 000
-37 497
Lopetettujen toimintojen tilikauden poistot

-303

-303
Kertyneet poistot 31.12.2013
-28 266 -202 764 -20 242
-251 272


Kirjanpitoarvo 31.12.2013 13 698 10 916 149 975 21 773 4 748 201 111
Kirjanpitoarvo 1.1.2013 12 908 11 074 149 079 22 864 4 542 200 466

Konsernilla ei ole käyttöomaisuuteen aktivoituja korkomenoja.


1 000 euroa 2014 2013
Rahoitusleasingsopimuksin hankittua omaisuutta sisältyy koneisiin ja kalustoon seuraavasti:Hankintameno 1.1. 109 759 106 685
Muuntoero -2 021 -3 387
Lisäykset 5 332 16 492
Vähennykset -7 349 -10 031
Hankintameno 31.12. 105 722 109 759
Kertyneet poistot 31.12. -56 223 -52 320
Kirjanpitoarvo 31.12. 49 499 57 439

 
TyökalutSulje