21 Pitkäaikaiset saamiset

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Korolliset

Lainasaamiset 19 19
Korottomat


Myyntisaamiset 513 259

Muut saamiset 13 625

527 884
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 546 904
 
TyökalutSulje