22 Vaihto-omaisuus

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Aineet ja tarvikkeet 39 135 38 304
Tontit ja kiinteistöt 118 223 126 362
Keskeneräiset huoneistot 167 688 171 350
Keskeneräiset liikekiinteistöt 7 929 11 072
Keskeneräiset muut työt 27 719 33 496
Ennakkomaksut 18 704 13 985
Valmiit huoneistot 96 007 55 393
Valmiit liikekiinteistöt 21 078 21 588
Valmisteet ja tavarat 27 505 32 834
523 987 504 385Keskeneräisten vaihto-omaisuuskiinteistöjen panttivelkakirjoja on vaihto-omaisuusyhtiöiden velkojen vakuutena 128,6 miljoonaa euroa (119,3 milj. euroa).

Yhtiö kirjasi vuonna 2014 muusta kuin myynnistä johtuvia vaihto-omaisuuden kirjanpitoa-arvoa pienentäviä kuluja 8,3 miljoonaa euroa (19,3 milj. euroa), joista 4,1 miljoonaa euroa liittyi Suomen talonrakentamisliiketoiminnassa aktivoituihin hankekehityskustannuksiin, 3,0 miljoonaa euroa Venäjällä olevaan omaperusteiseen asuntokohteeseen sekä 1,1 miljoonaa euroa Infrarakentamisen kiviainesvarantoihin Suomessa.


 
TyökalutSulje