24 Lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat

1 000 euroa 2014 2013
Tasearvo 1.1. 30 010 59 020
Lisäykset 93 858
Vähennykset -98 750 -29 011
Tasearvo 31.12. 25 118 30 010Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät lyhytaikaisia sijoituksia pankkitalletuksiin.

 
TyökalutSulje