25 Rahavarat

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Käteinen raha ja pankkitalletukset 109 080 51 072Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta ja vakavaraisiin yhteistyöpankkeihin tehdyistä pankkitalletuksista, joiden maturiteetti on enintään kolme kuukautta.


 
TyökalutSulje