28 Korolliset velat

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Pitkäaikaiset

Lainat rahoituslaitoksilta 2 122 15 136

Eläkelainat
1 956

Rahoitusleasingvelat 36 750 43 542

Joukkovelkakirjalainat 99 647

Muut pitkäaikaiset velat 994 715

139 513 61 348
Lyhytaikaiset

Lainat rahoituslaitoksilta 1 193 9 016

Eläkelainat 1 956 19 555

Rahoitusleasingvelat 13 420 14 254

Joukkovelkakirjalainat
59 931

Shekkitililimiitit 363 17 261

Yritystodistukset 63 365 150 205

Rakenteilla olevien yhtiöiden velat 127 057 73 115

Muut lyhytaikaiset velat 939 2 939

208 291 346 277
Velat on pääsääntöisesti nostettu velallisen toimintavaluutassa.

Rahoitusleasingvelat

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Rahoitusleasingvelat ja niiden korkojen erääntyminen


Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa 14 790 15 958

Yli vuoden, mutta enintään viiden vuoden kuluttua 36 535 39 028

Yli viiden vuoden kuluttua 2 184 7 462

53 509 62 448

Vähimmäisvuokrien nykyarvon erääntyminen

Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa 13 420 14 254

Yli vuoden, mutta enintään viiden vuoden kuluttua 34 614 36 283

Yli viiden vuoden kuluttua 2 136 7 259

50 170 57 796Rahoitusleasingveloista tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut 3 340 4 652

 
TyökalutSulje