32 Ostovelat ja muut velat

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Pitkäaikaiset

Muut pitkäaikaiset velat 793 3 033Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat


Saadut ennakkomaksut 140 855 140 989

Velat rakenteilla oleville yhtiöille 4 506 13 427

Ostovelat 89 220 139 780

Projektikuluvelat 59 484 42 659

Arvonlisäverovelat 22 511 35 175

Korkovelat 4 282 1 180

Henkilöstökulujen jaksotukset 58 162 83 121

Muut siirtovelat 16 400 16 927

Johdannaisvelat 4 158 2 079

Muut lyhytaikaiset velat * 41 304 89 515

440 882 564 851
Pitkä- ja lyhytaikaiset osto- ja muut velat yhteensä 441 675 567 884

* Muut lyhytaikaiset velat 31.12.2013 sisältävät 59,7 miljoonaa euroa asfalttikartellioikeudenkäynteihin liittyvää velkaa.

 
TyökalutSulje