36 Muut vuokrasitoumukset

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Peruuttamattomien vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat

Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa 9 387 12 337

Yli yhden, mutta enintään viiden vuoden kuluessa 21 242 26 116

Yli viiden vuoden kuluttua 12 103 6 005

42 732 44 458
Peruuttamattomien vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat sisältävät leasingvastuita seuraavasti


Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa 3 503 5 144

Yli yhden, mutta enintään viiden vuoden kuluessa 6 352 5 978

Yli viiden vuoden kuluttua 329 562

10 185 11 684
Peruuttamattomat vuokrasitoumukset ovat pääosin kiinteistöjen ja leasingkoneiden vuokrasopimuksia.

 
TyökalutSulje