37 Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Pantatut talletukset


Omasta puolesta 316 17


Takaukset

Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta 14 356 17 356

Työyhteenliittymien ja kiinteistöyhtiöiden puolesta 1 831 1 831

16 186 19 186

Investointien ostositoumukset 2 084 7 738
 
TyökalutSulje