4 Hankitut liiketoiminnot

2014

Yhtiöllä ei ole vuonna 2014 hankittuja liiketoimintoja.

2013

2.1.2013 hankittiin Tampereen kaupungin asfalttiliiketoiminta. Hankinnasta kirjattu liikearvo kohdistuu aseman vahvistumiseen Pirkanmaan markkina-alueella.

2.1.2013 hankittiin Biomaa Oy:n koko osakekanta. Biomaa Oy on erikoistunut massastabilointiin ja pilaantuneiden maiden kunnostamiseen. Hankinnasta kirjattu liikearvo kohdistuu yhtiön mukana siirtyvään erikoisosaamiseen pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisesta. Hankintaan liittyy ehdollinen lisäkauppahinta. Biomaa Oy fuusioitiin Lemminkäinen Infra Oy:öön 1.5.2013.

2.1.2013 hankittiin yhdellä kauppakirjalla Maanrakennus Katupojat Oy:n, Bergqvist Oy:n sekä Kuljetus Oy Wilkmanin koko osakekannat. Hankitut yhtiöt harjoittavat maarakennusurakointia, aluerakentamista, energiaverkkojen rakentamista, kuljetustoimintaa sekä katujen talvi- ja kesäkunnossapitoa Etelä-Suomen alueella. Yhtiöiden hankinnasta tuloutettiin 0,1 milj. euron negatiivinen liikearvo. Yhtiöt fuusioitiin Lemminkäinen Infra Oy:öön 1.5.2013

2.5.2013 hankittiin 80 prosenttia tanskalaisen FD-Entreprise ApS:n osakekannasta. FD-Entreprise ApS on erikoistunut teiden asfaltti- ja betonipintojen jyrsintään ja sen toiminta on keskittynyt Tanskan itäosiin. Hankinnasta kirjattu liikearvo kohdistuu markkina-alueen laajentamiseen. Kauppa kaksinkertaistaa Lemminkäisen teiden jyrsinnän markkinaosuuden Tanskassa ja laajentaa Lemminkäisen markkina-alueen kattamaan koko maan. Hankintaan liittyvä vähemmistölunastusoptio on kirjattu taseeseen velaksi.

12.7.2013 hankittiin 75 prosenttia ruotsalaisesta Landvetterkrossen AB:n (entinen Vest Kross AB) osakekannasta. Landvetterkrossen AB on maa- ja kiviainestuotteiden toimittaja. Hankintaan liittyy vähemmistölunastusoptio, jota ei ole kirjattu velaksi.

24.7.2013 hankittiin arabiemiirikuntalaisen LEC Consultancy JLT:n koko osakekanta. Hankinnasta kirjattu liikearvo kohdistuu henkilöstön erityisosaamiseen.

Vuonna 2013 hankittujen liiketoimintojen kirjatut käyvät arvot yhdistämisen jälkeen on esitetty seuraavassa taulukossa.


1 000 euroa Kirjatut käyvät arvot yhdistämisen jälkeen 2013
Varat

Aineelliset hyödykkeet 9 081

Aineettomat hyödykkeet 2 867

Myytävissä olevat rahoitusvarat 559

Vaihto-omaisuus 885

Lyhytaikaiset saamiset 5 394

Rahavarat 2 252
Varat yhteensä 21 038


Velat

Laskennalliset verovelat 153

Korolliset velat 5 860

Muut velat 5 304
Velat yhteensä 11 317
Määräysvallattomien omistajien osuus -16


Nettovarat 9 737

Rahana maksettu hankintameno 10 116
Velaksi kirjattu osuus kauppahinnasta 4 873
Hankintameno yhteensä 14 989Liikearvo 5 252

Taseeseen kirjattu liikearvo 5 396

Negatiivista liikearvoa tuloutettu tilikaudella -144

Rahana maksettu kauppahinta -8 384
Hankittujen tytäryritysten rahavarat 2 247
Rahavirtavaikutus -6 137

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjatut hankinnasta johtuvat menot 287


Hankittujen liiketoimintojen yhdistelemisestä kirjattiin vuoden 2013 liikevaihtoon 13,8 miljoonaa euroa ja liiketulokseen 0,2 miljoonaa euroa. Hankittujen liiketoimintojen koko vuoden liikevaihto vuonna 2013 oli noin 15,1 miljoonaa euroa ja liiketulos -0,5 miljoonaa euroa. Jos hankitut yhtiöt olisi yhdistelty konserniin vuoden 2013 alusta, olisi konsernin liikevaihto ollut 2 219,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -91,5 miljoonaa euroa.

 
TyökalutSulje